Search form

วิวรณ์ 3:12

12เฮา​จะ​ตั้ง​คน​ตี้​มี​ชัย​นั้น​เป๋น​เสา​หลัก​ใน​พระวิหาร​ของ​พระเจ้า​ของ​เฮา เขา​จะ​อยู่​ตี้​หั้น​ตลอด​ไป เฮา​จะ​เขียน​จื้อ​ของ​พระเจ้า​ของ​เฮา​ลง​บน​ตั๋ว​เขา​กับ​จื้อ​เมือง​ของ​พระเจ้า​ของ​เฮา คือ​กรุง​เยรูซาเล็ม​ใหม่​ของ​พระเจ้า​ตี้​จะ​ลง​มา​จาก​สวรรค์​จาก​พระเจ้า​ของ​เฮา แล้ว​เฮา​จะ​เขียน​จื้อ​ใหม่​ของ​เฮา​ไว้​บน​ตั๋ว​ของ​เขา​ตวย