Search form

วิวรณ์ 3:14

ส่ง​ข่าว​ไป​คริสตจักร​เมือง​เลาดีเซีย

14“หื้อ​เขียน​เถิง​ทูตสวรรค์​ของ​คริสตจักร​ใน​เมือง​เลาดีเซีย​ว่า

“นี่​เป๋น​กำ​อู้​ของ​พระองค์​ผู้​ตี้​ได้​จื้อ​ว่า อาเมน ผู้​ตี้​เป๋น​พยาน​ตี้​ซื่อสัตย์​กับ​แต๊​จริง พระเจ้า​ได้​สร้าง​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ขึ้น​มา​ผ่าน​ตาง​ผู้​นี้ พระองค์​อู้​ว่า