Search form

วิวรณ์ 3:15

15เฮา​ฮู้​สิ่ง​ตี้​หมู่​ต้าน​เยียะ หมู่​ต้าน​บ่ฮ้อน​บ่หนาว​ต่อ​เฮา เฮา​ใค่​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฮู้​ฮ้อน​ฮู้​หนาว เลือก​เอา​อย่างใด​อย่าง​นึ่ง​เหีย