Search form

วิวรณ์ 3:18

18เฮา​แนะนำ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ซื้อ​คำ​ตี้​ได้​หลอม​ด้วย​ไฟ​หื้อ​บริสุทธิ์​แล้ว​จาก​เฮา เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​ร่ำรวย​แต๊ๆ หื้อ​หมู่​ต้าน​ซื้อ​เสื้อผ้า​สี​ขาว​ไป​ใส่​เปื้อ​จะ​ได้​บ่ต้อง​อาย ย้อน​ป๋วย​ตั๋ว​อยู่ แล้ว​หื้อ​ซื้อ​ยา​มา​ใส่​ต๋า​ของ​หมู่​ต้าน​เปื้อ​จะ​ได้​ผ่อ​หัน