Search form

วิวรณ์ 3:2

2ตื่น​ขึ้น​มา​เหีย​เต๊อะ หื้อ​เสริม​สิ่ง​ดี​ตี้​เหลือ​อยู่​หน้อย​ของ​หมู่​ต้าน​นั้น​หื้อ​แข็งแฮง​ขึ้น ก่อน​ตี้​มัน​จะ​ต๋าย​ไป ย้อน​เฮา​หัน​ว่า​สิ่ง​ตี้​หมู่​ต้าน​เยียะ​ตึงหมด​นั้น​บ่ดี​ปอ​ใน​สายต๋า​พระเจ้า​ของ​เฮา