Search form

วิวรณ์ 3:3

3ย้อน​จาอั้น หื้อ​จดจ๋ำ​กำสอน​ตี้​หมู่​ต้าน​ได้ฮับ​ฟัง​ไว้ หื้อ​เจื้อฟัง​ต๋าม​นั้น​กับ​กลับใจ๋​จาก​บาป​เหีย ถ้า​หมู่​ต้าน​บ่ยอม​ตื่น​ขึ้น​มา เฮา​จะ​มา​หา​หมู่​ต้าน​เหมือน​ขโมย แล้ว​หมู่​ต้าน​จะ​บ่ตัน​ฮู้​ตั๋ว​ว่า​เฮา​จะ​มา​หา​เมื่อ​ใด​เปื้อ​จะ​ลง​โต้ษ​ต้าน