Search form

วิวรณ์ 3:4

4แต่​จาใด​ก็​ต๋าม​ยัง​มี​สอง​สาม​คน​ใน​เมือง​ซาร์ดิส ตี้​ได้​ฮักษา​เสื้อผ้า​ของ​ตั๋ว​หื้อ​สะอาด​อยู่ ก็​เปิง​แล้ว​ตี้​หมู่​เขา​จะ​ใส่​เสื้อ​สี​ขาว​สะอาด​เตียว​ไป​กับ​เฮา