Search form

วิวรณ์ 3:5

5คน​ตี้​มี​ชัย จะ​ได้​ใส่​เสื้อผ้า​สี​ขาว​เหมือน​หมู่​เขา แล้ว​เฮา​จะ​บ่ลบ​จื้อ​ของ​เขา​ออก​จาก​หนังสือ​แห่ง​จีวิต แต่​เฮา​จะ​ยืนยัน​ต่อหน้า​พระบิดา​ของ​เฮา​กับ​ต่อหน้า​หมู่​ทูตสวรรค์​ของ​พระองค์​ว่า คนๆ นี้​เป๋น​ของ​เฮา