Search form

วิวรณ์ 3:8

8เฮา​ฮู้​สิ่ง​ตี้​หมู่​ต้าน​เยียะ ผ่อ​หื้อ​ดี เฮา​ได้​เปิด​ปะตู๋​หื้อ​หมู่​ต้าน​ตี้​บ่มี​ใผ​หับ​ได้ เฮา​ฮู้​ว่า​หมู่​ต้าน​มี​แฮง​หน้อย แต่​หมู่​ต้าน​ก็​ได้​เยียะ​ตวย​กำสอน​ของ​เฮา กับ​บ่ได้​ละ​ความ​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​เฮา