Search form

วิวรณ์ 4:1

ก๋าน​นมัสก๋าน​พระเจ้า​ใน​สวรรค์

1หลังจาก​นั้น​ข้าพเจ้า​หัน​ปะตู๋​สวรรค์​เปิด​อ้า​อยู่​ตั๊ด​หน้า แล้ว​ข้าพเจ้า​ได้ยิน​เสียง​ตี้​เกย​อู้​กับ​ข้าพเจ้า​เตื้อ​แรก​ดัง​เหมือน​เสียง​แก​ว่า “ขึ้น​มา​บน​เพ้​เต๊อะ แล้ว​เฮา​จะ​หื้อ​ต้าน​หัน​ว่า​ต่อ​จาก​นี้​ไป​จะ​เกิด​อะหยัง​ขึ้น”