Search form

วิวรณ์ 4:11

11“ข้า​แต่​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า พระเจ้า​ของ​หมู่​เฮา

พระองค์​สมควร​ตี้​จะ​ได้ฮับ​กำ​สรรเสริญ

ได้ฮับ​เกียรติ​กับ​ฤทธิ์​อำนาจ

พระองค์​ได้​สร้าง​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ขึ้น

กับ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ก็​เกิด​ขึ้น​กับ​เป๋น​อยู่

ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระองค์”