Search form

วิวรณ์ 4:2

2ตันใด​นั้น พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ได้​ดลใจ๋​ข้าพเจ้า แล้ว​ข้าพเจ้า​ก็​หัน​บัลลังก์​ใน​สวรรค์​กับ​มี​ผู้​นึ่ง​นั่ง​อยู่​บน​นั้น