Search form

วิวรณ์ 4:5

5มี​ฟ้า​แมบ​กับ​ฟ้า​ฮ้อง​ดัง​ออก​มา​จาก​บัลลังก์ กับ​มี​โกมไฟ​เจ็ด​อัน​ลุก​แจ้ง​อยู่​หน้า​บัลลังก์ เซิ่ง​คือ​วิญญาณ​ตึง​เจ็ด​ตี้​ฮับใจ๊​พระเจ้า