Search form

วิวรณ์ 4:8

8สิ่ง​มี​จีวิต​ตึง​สี่​ต๋น​นี้ แต่​ละ​ต๋น​มี​หก​ปีก​กับ​มี​แก่นต๋า​เต๋ม​ไป​หมด​ตึง​รอบ​ตั๋ว​กับ​ใน​ปีก​ตวย ตึง​เมื่อ​วัน​ตึง​เมื่อ​คืน บ่เกย​หยุด​อู้​ว่า

“บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์

คือ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​พระเจ้า​ผู้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​สูงสุด

ผู้​เป๋น​อยู่​ตลอด​ใน​อดีต บ่าเดี่ยวนี้​กับ​ตี้​จะ​มา​ใน​ปายหน้า”