Search form

วิวรณ์ 5:1

หนังสือ​ม้วน​กับ​ลูก​แกะ

1แล้ว​ข้าพเจ้า​ก็​หัน​หนังสือ​ม้วน​มัด​นึ่ง​ใน​มือ​ขวา​ของ​พระองค์​ผู้​ตี้​นั่ง​อยู่​บน​บัลลังก์ หนังสือ​ม้วน​นั้น​มี​กำ​เขียน​ไว้​ตึง​ตังหน้า​ตังหลัง กับ​ปิด​ไว้​โดย​ก๋าจ๊ำ​เจ็ด​ดวง