Search form

วิวรณ์ 5:11

11ข้าพเจ้า​ก็​ผ่อ​แหม​เตื้อ แล้ว​ได้ยิน​เสียง​ของ​ทูตสวรรค์​นัก​ขนาด​เป๋น​จ๋ำนวน​ล้านๆ ตี้​อยู่​ล้อม​แวด​บัลลังก์​กับ​สิ่ง​มี​จีวิต​ตึง​สี่​ต๋น​ตึง​ผู้​อาวุโส​ตังหลาย