Search form

วิวรณ์ 5:2

2จาก​นั้น​ข้าพเจ้า​หัน​ทูตสวรรค์​ผู้​มี​อำนาจ​องค์​นึ่ง บอก​เสียง​อัน​ดัง​ว่า “ใผ​สมควร​ตี้​จะ​ได้​แกะ​ก๋าจ๊ำ​ตี้​ติด​อยู่ กับ​เปิด​หนังสือ​ม้วน​นี้​ออก”