Search form

วิวรณ์ 5:6

6แล้ว​ข้าพเจ้า​ก็​หัน​ลูก​แกะ ​ตั๋ว​นึ่ง​ยืน​อยู่​ตั๊ด​ก๋าง​ใก้ๆ กับ​บัลลังก์ สิ่ง​มี​จีวิต​ตึง​สี่​ต๋น​กับ​หมู่​ผู้​อาวุโส​แวด​มัน​อยู่ ผ่อ​เหมือน​ว่า​ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น​เกย​ถูก​ฆ่า​มา​แล้ว มัน​มี​เจ็ด​เขา​กับ​เจ็ด​ต๋า เซิ่ง​เป๋น​วิญญาณ​ตึง​เจ็ด​ตี้​ฮับใจ๊​พระเจ้า ตี้​พระองค์​ส่ง​ออก​ไป​ใคว่​โลก