Search form

วิวรณ์ 5:8

8เมื่อ​ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น​ฮับ​หนังสือ​ม้วน​นั้น​แล้ว สิ่ง​มี​จีวิต​ตึง​สี่​ต๋น​กับ​หมู่​ผู้​อาวุโส​ตึง​ซาว​สี่​คน​ก็​ก้ม​กราบ​ลง​ต่อหน้า​ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น แต่​ละ​คน​มี​พิณ​กับ​ก๋ำ​สลุง​คำ​ตี้​มี​เครื่องหอม​เต๋ม​ไป​หมด เซิ่ง​เป๋น​กำ​อธิษฐาน​ของ​คน​ของ​พระเจ้า