Search form

วิวรณ์ 6:10

10วิญญาณ​หมู่​นั้น​เอิ้น​ฮ้อง​เสียง​ดัง​ว่า “องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ตี้​บริสุทธิ์​กับ​ซื่อสัตย์​เจ้า​ข้า พระองค์​จะ​หื้อ​เฮา​ถ้า​ไป​แหม​เมิน​เต้าใด ตี้​พระองค์​จะ​ตัดสิน​กับ​ลงโต้ษ​คน​บน​โลก​นี้​ตี้​ได้​ฆ่า​หมู่​เฮา”