Search form

วิวรณ์ 6:11

11แล้ว​เขา​หมู่​นั้น​กู้​คน​ก็​ได้​ฮับ​เสื้อ​คุม​สี​ขาว กับ​พระองค์​บอก​หมู่​เขา​หื้อ​ถ้า​ต่อ​ไป​แหม​กำเดียว จ๋น​กว่า​หมู่​ปี้น้อง​ผู้​ฮับใจ๊​พระคริสต์​จะ​ถูก​ฆ่า​อย่าง​กับ​หมู่​เขา​จ๋น​ครบ​จ๋ำนวน​ตี้​ต้องก๋าน