Search form

วิวรณ์ 6:12

12เมื่อ​ลูก​แกะ​เปิด​ก๋า​จ๊ำ​ตี้​หก​ออก ข้าพเจ้า​หัน​แผ่นดิน​ไหว​อย่าง​แฮง ตะวัน​ก็​มืด​ดำ​ไป​เหมือน​ผ้า​กระสอบ​สี​ดำๆ เดือน​ก็​ก๋าย​เป๋น​สี​แดง​เหมือน​เลือด