Search form

วิวรณ์ 6:4

4จาก​นั้น ม้า​แหม​ตั๋ว​นึ่ง​สี​แดง​ไฟ​ก็​ออก​มา ผู้​ตี้​ขี่​อยู่​บน​หลัง​ม้า​ได้ฮับ​อำนาจ​ตี้​จะ​เอา​สันติสุข​ไป​จาก​โลก เปื้อ​เยียะ​หื้อ​คน​ฆ่า​กั๋น​เอง ผู้​ขี่​ม้า​ได้ฮับ​ดาบ​ใหญ่​เล่ม​นึ่ง