Search form

วิวรณ์ 6:5

5เมื่อ​ลูก​แกะ​เปิด​ก๋า​จ๊ำ​ตี้​สาม​ออก ข้าพเจ้า​ได้ยิน​เสียง​ของ​สิ่ง​มี​จีวิต​ต๋น​ตี้​สาม​อู้​ว่า “มา​เต๊อะ” ข้าพเจ้า​ก็​หัน​ม้า​สี​ดำ กับ​ผู้​ตี้​ขี่​นั้น​ก๋ำ​ต๋าจั้ง​ไว้​ใน​มือ