Search form

วิวรณ์ 6:6

6ข้าพเจ้า​ได้​ยิน​เสียง​นึ่ง​เหมือน​กับ​ว่า​มา​จาก​ต้ามก๋าง​ตี้​สิ่ง​มี​จีวิต​ตึง​สี่​ต๋น​อยู่ อู้​ว่า “ข้าว​สาลี​นึ่ง​ลิตร​มี​ก้า​เต้า​กับ​ก้า​แฮง​นึ่ง​วัน ข้าว​บาร์เลย์​สาม​ลิตร​มี​ก้า​เต้า​กับ​ก้า​แฮง​นึ่ง​วัน แต่​ห้าม​เยียะ​หื้อ​น้ำมัน​กับ​เหล้า​องุ่น​เสียหาย”