Search form

วิวรณ์ 6:8

8แล้ว​ข้าพเจ้า​ก็​หัน​ม้า​สี​ซีด​ตั๋ว​นึ่ง​อยู่​ต่อ​หน้า​ข้าพเจ้า ผู้​ตี้​ขี่​ม้า​ตั๋ว​นี้​มี​จื้อ​ว่า ความ​ต๋าย กับ​แดน​คน​ต๋าย​ก็​ตวย​หลัง​มา​ติดๆ ตึง​สอง​ได้ฮับ​อำนาจ​ตี้​จะ​ฆ่า​นึ่ง​ใน​สี่​ของ​คน​ใน​โลก​นี้​ด้วย​คม​ดาบ ความ​อดอยาก โรคระบาด กับ​หมู่​สัตว์​ฮ้าย​ต่างๆ ตี้​อยู่​บน​แผ่นดิน​โลก