Search form

วิวรณ์ 7

จาว​อิสราเอล​จ๋ำนวน​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ปัน​คน

1หลังจาก​นั้น ข้าพเจ้า​หัน​ทูตสวรรค์​สี่​องค์​ยืน​อยู่​ตี้​สี่​แจ่ง​ของ​โลก กับ​ห้าม​ลม​ตึง​สี่​ทิศ​ไว้​บ่หื้อ​ปั๊ด​บน​แผ่นดิน​โลก บน​ทะเล กาว่า​เก๊าไม้​เก๊า​ไหน​แหม 2แล้ว​ข้าพเจ้า​ก็​หัน​ทูตสวรรค์​แหม​องค์​นึ่ง​มา​จาก​ตาง​ทิศ​ตะวัน​ออก ก๋ำ​ก๋า​จ๊ำ​ของ​พระเจ้า​ผู้​มี​จีวิต​อยู่ แล้ว​ต้าน​เอิ้น​เสียง​ดัง​ฮ้อง​ทูต​ตึง​สี่​องค์ ตี้​ได้ฮับ​อำนาจ​จาก​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​แผ่นดิน​โลก​กับ​ทะเล​นั้น​เสียหาย​ว่า 3“ห้าม​เยียะ​หื้อ​แผ่นดิน​โลก​กาว่า​ทะเล​กาว่า​เก๊าไม้​เสียหาย​เตื้อ จ๋น​กว่า​เฮา​จะ​ได้​จ๊ำก๋า​ไว้​ตี้​หน้าผาก​ของ​ผู้​ฮับใจ๊​พระเจ้า​ของ​เฮา​เหีย​ก่อน” 4แล้ว​จาก​นั้น​ข้าพเจ้า​ก็​ได้ยิน​จ๋ำนวน​คน​ตี้​ได้ฮับ​จ๊ำก๋า​แล้ว คือ​นึ่ง​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ปัน​คน ตี้​มา​จาก​กู้​เผ่า​ของ​จาว​อิสราเอล

5จาก​เผ่า​ยูดาห์ นึ่ง​หมื่น​สอง​ปัน​คน เผ่า​รูเบน นึ่ง​หมื่น​สอง​ปัน​คน เผ่า​กาด นึ่ง​หมื่น​สอง​ปัน​คน

6เผ่า​อาเชอร์ นึ่ง​หมื่น​สอง​ปัน​คน เผ่า​นัฟทาลี นึ่ง​หมื่น​สอง​ปัน​คน เผ่า​มนัสเสห์ นึ่ง​หมื่น​สอง​ปัน​คน

7เผ่า​สิเมโอน นึ่ง​หมื่น​สอง​ปัน​คน เผ่า​เลวี นึ่ง​หมื่น​สอง​ปัน​คน เผ่า​อิสสาคาร์ นึ่ง​หมื่น​สอง​ปัน​คน

8เผ่า​เศบูลุน นึ่ง​หมื่น​สอง​ปัน​คน เผ่า​โยเซฟ นึ่ง​หมื่น​สอง​ปัน​คน กับ​เผ่า​เบนยามิน นึ่ง​หมื่น​สอง​ปัน​คน

หมู่​คน​มา​จาก​กู้​จ้าด

9หลัง​จาก​นั้น ข้าพเจ้า​ก็​ผ่อ​หัน​คน​จ๋ำนวน​นัก​ขนาด​นับ​ปอ​บ่แป๊ ตี้​มา​จาก​กู้​ประเทศ กู้​เผ่า กู้​เจื๊อ​จ้าด กับ​กู้​ภาษา ยืน​อยู่​ต่อหน้า​บัลลังก์​กับ​ต่อหน้า​ลูก​แกะ​นั้น หมู่​เขา​ใส่​เสื้อ​คุม​สี​ขาว ใน​มือ​ก๋ำ​ใบ​ปาล์ม 10หมู่​เขา​เอิ้น​ฮ้อง​เสียง​ดัง​ว่า

“ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​เป๋น​ของ​พระเจ้า​ของ​เฮา

ผู้​ตี้​นั่ง​อยู่​บน​บัลลังก์

ตึง​เป๋น​ของ​ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น​ตวย”

11ทูตสวรรค์​ตึง​หมด​ตี้​ยืน​แวด​บัลลังก์ แวด​หมู่​ผู้​อาวุโส​กับ​แวด​สิ่ง​มี​จีวิต​ตึง​สี่​ต๋น​นั้น ก็​ก้ม​หน้า​ลง​กราบ​อยู่​ต่อ​หน้า​บัลลังก์​แล้ว นมัสก๋าน​พระเจ้า 12อู้​ว่า

อาเมน ขอ​กำ​สรรเสริญ พระสิริ ผญา​ปั๋ญญา กำ​โมทนา​ขอบคุณ เกียรติยศ อำนาจ กับ​ฤทธิ์​เดช​จง​มี​แก่​พระเจ้า​ของ​เฮา​ตลอด​ไป อาเมน”

13จาก​นั้น​ผู้​อาวุโส​คน​นึ่ง​ถาม​ข้าพเจ้า​ว่า “หมู่​คน​ตี้​ใส่​เสื้อ​คุม​สี​ขาว​นี้​เป๋น​ใผ​พ่อง หมู่​เขา​มา​จาก​ตี้​ไหน​กั๋น” 14ข้าพเจ้า​ตอบ​ต้าน​ว่า “ต้าน​เจ้าข้า ต้าน​ก็​ฮู้​แล้ว​ว่า​หมู่​เขา​เป๋น​ใผ” ผู้​อาวุโส​จึง​บอก​ว่า “คน​หมู่​นี้​คือ​คน​ตี้​มา​จาก​ความ​ตุ๊กยาก​ลำบาก​ตี้​หนัก​ขนาด หมู่​เขา​ซัก​เสื้อ​คุม​ของ​หมู่​เขา​ด้วย​เลือด​ของ​ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น​จ๋น​ขาว​สะอาด 15หมู่​เขา​เถิง​ได้​มา​อยู่​ต่อ​หน้า​บัลลังก์​ของ​พระเจ้า กับ​ฮับใจ๊​พระองค์​ตึง​เมื่อวัน​ตึง​เมื่อคืน​ใน​พระวิหาร​ของ​พระองค์ กับ​พระองค์​ตี้​นั่ง​อยู่​บน​บัลลังก์​จะ​ปกปัก​ฮักษา​กับ​อยู่​ตวย​หมู่​เขา 16หมู่​เขา​จะ​บ่อยาก​ข้าว​อยาก​น้ำ​แหม ความ​ฮ้อน​จาก​แสงแดด​จะ​บ่เผา​หมู่​เขา​แหม​ต่อ​ไป 17ย้อน​ว่า​ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น​ตี้​อยู่​ตั๊ด​ก๋าง​ใก้​กับ​บัลลังก์​จะ​ผ่อ​กอย​หมู่​เขา​เหมือน​กับ​คน​เลี้ยง​แกะ ต้าน​จะ​ปา​หมู่​เขา​ไป​หา​ต๋าน้ำ​แห่ง​จีวิต กับ​พระเจ้า​จะ​เจ๊ด​น้ำต๋า​กู้​หยด​จาก​ต๋า​ของ​เขา​หมู่​นั้น”