Search form

วิวรณ์ 7:1

จาว​อิสราเอล​จ๋ำนวน​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ปัน​คน

1หลังจาก​นั้น ข้าพเจ้า​หัน​ทูตสวรรค์​สี่​องค์​ยืน​อยู่​ตี้​สี่​แจ่ง​ของ​โลก กับ​ห้าม​ลม​ตึง​สี่​ทิศ​ไว้​บ่หื้อ​ปั๊ด​บน​แผ่นดิน​โลก บน​ทะเล กาว่า​เก๊าไม้​เก๊า​ไหน​แหม