Search form

วิวรณ์ 7:12

12อู้​ว่า

อาเมน ขอ​กำ​สรรเสริญ พระสิริ ผญา​ปั๋ญญา กำ​โมทนา​ขอบคุณ เกียรติยศ อำนาจ กับ​ฤทธิ์​เดช​จง​มี​แก่​พระเจ้า​ของ​เฮา​ตลอด​ไป อาเมน”