Search form

วิวรณ์ 7:13

13จาก​นั้น​ผู้​อาวุโส​คน​นึ่ง​ถาม​ข้าพเจ้า​ว่า “หมู่​คน​ตี้​ใส่​เสื้อ​คุม​สี​ขาว​นี้​เป๋น​ใผ​พ่อง หมู่​เขา​มา​จาก​ตี้​ไหน​กั๋น”