Search form

วิวรณ์ 7:14

14ข้าพเจ้า​ตอบ​ต้าน​ว่า “ต้าน​เจ้าข้า ต้าน​ก็​ฮู้​แล้ว​ว่า​หมู่​เขา​เป๋น​ใผ” ผู้​อาวุโส​จึง​บอก​ว่า “คน​หมู่​นี้​คือ​คน​ตี้​มา​จาก​ความ​ตุ๊กยาก​ลำบาก​ตี้​หนัก​ขนาด หมู่​เขา​ซัก​เสื้อ​คุม​ของ​หมู่​เขา​ด้วย​เลือด​ของ​ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น​จ๋น​ขาว​สะอาด