Search form

วิวรณ์ 7:17

17ย้อน​ว่า​ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น​ตี้​อยู่​ตั๊ด​ก๋าง​ใก้​กับ​บัลลังก์​จะ​ผ่อ​กอย​หมู่​เขา​เหมือน​กับ​คน​เลี้ยง​แกะ ต้าน​จะ​ปา​หมู่​เขา​ไป​หา​ต๋าน้ำ​แห่ง​จีวิต กับ​พระเจ้า​จะ​เจ๊ด​น้ำต๋า​กู้​หยด​จาก​ต๋า​ของ​เขา​หมู่​นั้น”