Search form

วิวรณ์ 7:3

3“ห้าม​เยียะ​หื้อ​แผ่นดิน​โลก​กาว่า​ทะเล​กาว่า​เก๊าไม้​เสียหาย​เตื้อ จ๋น​กว่า​เฮา​จะ​ได้​จ๊ำก๋า​ไว้​ตี้​หน้าผาก​ของ​ผู้​ฮับใจ๊​พระเจ้า​ของ​เฮา​เหีย​ก่อน”