Search form

วิวรณ์ 7:4

4แล้ว​จาก​นั้น​ข้าพเจ้า​ก็​ได้ยิน​จ๋ำนวน​คน​ตี้​ได้ฮับ​จ๊ำก๋า​แล้ว คือ​นึ่ง​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ปัน​คน ตี้​มา​จาก​กู้​เผ่า​ของ​จาว​อิสราเอล