Search form

วิวรณ์ 8

ก๋า​จ๊ำ​อัน​ตี้​เจ็ด

1เมื่อ​พระองค์​เปิด​ก๋า​จ๊ำ​อัน​ตี้​เจ็ด​ออก​มา สวรรค์​ก็​ดัก​ไป​เป๋น​เวลา​ประมาณ​เกิ่ง​จั้วโมง 2แล้ว​ข้าพเจ้า​ก็​หัน​ทูตสวรรค์​ตึง​เจ็ด​องค์​ยืน​อยู่​ต่อหน้า​พระเจ้า หมู่​เขา​ได้ฮับ​แก​เจ็ด​อัน 3แล้ว​ทูตสวรรค์​แหม​องค์​นึ่ง​ก๋ำ​กระถาง​ไฟ​คำ​เข้า​มา​ยืน​อยู่​ตี้​แต้น​ปู่จา พระเจ้า​ได้​หื้อ​เครื่องหอม​จ๋ำนวน​นัก​ขนาด​กับ​ทูต​องค์​นั้น เปื้อ​ใจ๊​เผา​ถวาย​ฮ่วม​กับ​กำ​อธิษฐาน​ของ​คน​ของ​พระเจ้า​บน​แต้น​ปู่จา​คำ​ตี้​อยู่​หน้า​บัลลังก์ 4ควัน​ของ​เครื่องหอม​ใน​กระถาง​ตี้​ทูตสวรรค์​ก๋ำ​อยู่​นั้น​กับ​กำ​อธิษฐาน​ของ​คน​ของ​พระเจ้า​ก็​ลอย​ขึ้น​ไป​หา​พระเจ้า 5จาก​นั้น​ทูตสวรรค์​เอา​ไฟ​จาก​แต้น​ปู่จา​มา​ใส่​ลง​ใน​กระถาง แล้ว​เอา​กระถาง​นั้น​โจ้ง​ลง​ไป​บน​แผ่นดิน​โลก เยียะ​หื้อ​เกิด​ฟ้า​แมบ ฟ้า​ฮ้อง​เสียง​ดัง กับ​แผ่นดิน​ไหว

ทูตสวรรค์​ตึง​เจ็ด​เป่า​แก

6จาก​นั้น​ทูตสวรรค์​ตึง​เจ็ด​องค์​ก็​ปา​กั๋น​เกียม​พร้อม​ตี้​จะ​เป่า​แก​ตึง​เจ็ด​อัน​ของ​เขา 7เมื่อ​ทูตสวรรค์​องค์​ตี้​นึ่ง​เป่า​แก​ขึ้น บ่าเห็บ​กับ​ไฟ​ตี้​สูน​กับ​เลือด ก็​ตก​ลง​มา​บน​แผ่นดิน​โลก เยียะ​หื้อ​นึ่ง​ใน​สาม​ของ​โลก รวม​ตึง​นึ่ง​ใน​สาม​ของ​เก๊าไม้ กับ​หญ้า​ตี้​เขียว​จุ้ม​ก็​ถูก​ไฟ​เผา​ไป​หมด

8เมื่อ​ทูตสวรรค์​องค์​ตี้​สอง​เป่า​แก​ขึ้น มี​สิ่ง​นึ่ง​ตี้​ผ่อ​เหมือน​ดอย​ใหญ่​ขนาด​ตี้​ก่ำลัง​ลุก​ไหม้​เป๋น​ไฟ ถูก​โจ้ง​ลง​ไป​ใน​ทะเล เยียะ​หื้อ​นึ่ง​ใน​สาม​ของ​ทะเล​ก๋าย​เป๋น​เลือด 9นึ่ง​ใน​สาม​ของ​สิ่ง​มี​จีวิต​ใน​ทะเล​กับ​นึ่ง​ใน​สาม​ของ​เฮือ​ตึงหมด​ก็​ถูก​ทำลาย​ไป

10เมื่อ​ทูตสวรรค์​องค์​ตี้​สาม​เป่า​แก​ขึ้น​ก็​มี​ดาว​ใหญ่​แก่น​นึ่ง​เป๋น​เหมือน​โกมไฟ​ลุก​แจ้ง​อยู่ ตก​ลง​มา​จาก​ต๊องฟ้า​ลง​ไป​ตี้​นึ่ง​ใน​สาม​ของ​แม่น้ำ​ตังหลาย​กับ​ต๋าน้ำ​ตังหลาย 11ดาว​แก่น​นี้​จื้อ​ว่า บอระเพ็ด เยียะ​หื้อ​น้ำ​นึ่ง​ใน​สาม​ขม​กับ​เยียะ​หื้อ​คน​จ๋ำนวน​นัก​ขนาด​ตี้​กิ๋น​น้ำ​นั้น​ต๋าย​ไป​ย้อน​น้ำ​ขม

12เมื่อ​ทูตสวรรค์​องค์​ตี้​สี่​เป่า​แก​ขึ้น เยียะ​หื้อ​นึ่ง​ใน​สาม​ของ​ตะวัน เดือน​กับ​ดาว​ต่างๆ ถูก​ทำลาย​จ๋น​มืด​ไป เยียะ​หื้อ​นึ่ง​ใน​สาม​ของ​เมื่อวัน​กับ​เมื่อคืน​มืด​ไป 13ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​ผ่อ​อยู่​นั้น ก็​ได้ยิน​เสียง​นก​อินทรี​ตั๋ว​นึ่ง​ตี้​บิน​อยู่​ก๋าง​อากาศ​ฮ้อง​เสียง​ดัง​ว่า “ฉิบหาย ฉิบหาย ฉิบหาย จะ​มี​แก่​คน​บน​โลก​นี้ ย้อน​ว่า​ทูตสวรรค์​แหม​สาม​องค์​ก่ำลัง​จะ​เป่า​แก​ขึ้น​มา​แหม​แล้ว”