Search form

วิวรณ์ 8:10

10เมื่อ​ทูตสวรรค์​องค์​ตี้​สาม​เป่า​แก​ขึ้น​ก็​มี​ดาว​ใหญ่​แก่น​นึ่ง​เป๋น​เหมือน​โกมไฟ​ลุก​แจ้ง​อยู่ ตก​ลง​มา​จาก​ต๊องฟ้า​ลง​ไป​ตี้​นึ่ง​ใน​สาม​ของ​แม่น้ำ​ตังหลาย​กับ​ต๋าน้ำ​ตังหลาย