Search form

วิวรณ์ 8:11

11ดาว​แก่น​นี้​จื้อ​ว่า บอระเพ็ด เยียะ​หื้อ​น้ำ​นึ่ง​ใน​สาม​ขม​กับ​เยียะ​หื้อ​คน​จ๋ำนวน​นัก​ขนาด​ตี้​กิ๋น​น้ำ​นั้น​ต๋าย​ไป​ย้อน​น้ำ​ขม