Search form

วิวรณ์ 8:5

5จาก​นั้น​ทูตสวรรค์​เอา​ไฟ​จาก​แต้น​ปู่จา​มา​ใส่​ลง​ใน​กระถาง แล้ว​เอา​กระถาง​นั้น​โจ้ง​ลง​ไป​บน​แผ่นดิน​โลก เยียะ​หื้อ​เกิด​ฟ้า​แมบ ฟ้า​ฮ้อง​เสียง​ดัง กับ​แผ่นดิน​ไหว