Search form

วิวรณ์ 8:7

7เมื่อ​ทูตสวรรค์​องค์​ตี้​นึ่ง​เป่า​แก​ขึ้น บ่าเห็บ​กับ​ไฟ​ตี้​สูน​กับ​เลือด ก็​ตก​ลง​มา​บน​แผ่นดิน​โลก เยียะ​หื้อ​นึ่ง​ใน​สาม​ของ​โลก รวม​ตึง​นึ่ง​ใน​สาม​ของ​เก๊าไม้ กับ​หญ้า​ตี้​เขียว​จุ้ม​ก็​ถูก​ไฟ​เผา​ไป​หมด