Search form

วิวรณ์ 8:8

8เมื่อ​ทูตสวรรค์​องค์​ตี้​สอง​เป่า​แก​ขึ้น มี​สิ่ง​นึ่ง​ตี้​ผ่อ​เหมือน​ดอย​ใหญ่​ขนาด​ตี้​ก่ำลัง​ลุก​ไหม้​เป๋น​ไฟ ถูก​โจ้ง​ลง​ไป​ใน​ทะเล เยียะ​หื้อ​นึ่ง​ใน​สาม​ของ​ทะเล​ก๋าย​เป๋น​เลือด