Search form

วิวรณ์ 9:1

1เมื่อ​ทูตสวรรค์​องค์​ตี้​ห้า​เป่า​แก​ขึ้น ข้าพเจ้า​ก็​หัน​ดาว​แก่น​นึ่ง​ตี้​ได้​ตก​จาก​ต๊องฟ้า​ลง​บน​แผ่นดิน​โลก ดาว​แก่น​นั้น​ได้ฮับ​ลูก​ขะแจ๋​ขุม​ตี้​เลิ็ก​ตี้​สุด