Search form

วิวรณ์ 9:13

13เมื่อ​ทูตสวรรค์​ตี้​หก​เป่า​แก​ขึ้น ข้าพเจ้า​ก็​ได้ยิน​เสียง​มา​จาก​หงอน​ตี้​งอน​ตึง​สี่​แจ่ง​ของ​แต้น​ปู่จา​ตี้​แป๋ง​จาก​คำ ตี้​ตั้ง​อยู่​ตั๊ดหน้า​พระเจ้า