Search form

วิวรณ์ 9:17

17ใน​นิมิต​นั้น​ข้าพเจ้า​หัน​ลักษณะ​ของ​ม้า​กับ​คน​ขี่​นั้น​เป๋น​จาอี้​คือ คน​ขี่​ม้า​มี​เกราะ​กั๋น​หน้าอก​สี​แดง​เหมือน​ไฟ สี​น้ำเงิน​เข้ม​เหมือน​พลอย กับ​สี​เหลือง​เหมือน​กำมะถัน หัว​ของ​ม้า​ตังหลาย​ก็​เหมือน​หัว​สิงโต ปาก​ก็​มี​ไฟ ควัน กับ​กำมะถัน​ปุ้ง​ออก​มา​ตวย