Search form

วิวรณ์ 9:18

18คน​นึ่ง​ใน​สาม​ต๋าย​โดย​สาม​อย่าง​นี้​ตี้​เยียะ​หื้อ​เกิด​ความ​ฉิบหาย​คือ ไฟ ควัน กับ​กำมะถัน​ตี้​ปุ้ง​ออก​มา​จาก​ปาก​ของ​ม้า​หมู่​นั้น