Search form

วิวรณ์ 9:2

2เมื่อ​ดาว​แก่น​นั้น​เปิด​ขุม​ตี้​เลิ็ก​ตี้​สุด ก็​มี​ควัน​ปุ้ง​ออก​มา​เหมือน​ควัน​ตี้​ออก​มา​จาก​เต๋าไฟ​ขนาด​ใหญ่ ควัน​นี้​บัง​ตะวัน​กับ​ต๊องฟ้า​หื้อ​มืด​มิด​ไป​หมด