Search form

วิวรณ์ 9:4

4แต่​พระองค์​บ่หื้อ​ทำลาย​หญ้า พืชผัก​ต่างๆ กาว่า​เก๊าไม้ แต่​หื้อ​ทำลาย​ก้า​คน​ตี้​บ่มี​ก๋า​จ๊ำ​ของ​พระเจ้า​อยู่​บน​หน้าผาก​เต้าอั้น