Search form

วิวรณ์ 9:9

9กับ​มี​เกราะ​กั๋น​หน้าอก​เหมือน​เกราะ​เหล็ก เสียง​ปีก​บิน​เหมือน​เสียง​ของ​ม้า​กับ​รถ​ฮบ​เป๋น​จ๋ำนวน​นัก​ขนาด ตี้​ฟั่ง​เข้า​สู่​สงคราม