Search form

โรม 1:1

กำ​ตั๊กตวาย

1จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก​ข้าพเจ้า​เปาโล ผู้​ฮับใจ๊​พระเยซู​คริสต์ ผู้​ตี้​พระเจ้า​ฮ้อง​มา​เป๋น​อัครทูต กับ​แต่งตั้ง​หื้อ​บอก​ข่าวดี​ของ​พระเจ้า