Search form

โรม 1:13

13ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย​เหย ข้าพเจ้า​ใค่​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ฮู้​ว่า​ข้าพเจ้า​ตั้งใจ๋​หลาย​เตื้อ​แล้ว​ว่า​จะ​มา​หา​หมู่​ต้าน เปื้อ​จะ​ได้​เก็บ​เกี่ยว​ผล​ใน​หมู่​ต้าน​เหมือน​กับ​ตี้​เกิด​ขึ้น​ใน​หมู่​คน​ต่างจ้าด​อื่นๆ มา​แล้ว แต่​ก็​มี​เหตุ​ขัดข้อง​หื้อ​มา​หา​บ่ได้​จ๋น​แผว​บ่าเดี่ยว​นี้