Search form

โรม 1:16

ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​ข่าวดี

16ข้าพเจ้า​บ่อาย​ตี้​จะ​บอก​ข่าวดี ย้อน​ว่า​เรื่อง​ข่าวดี​เป๋น​ฤทธิ์​อำนาจ​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า เปื้อ​จ้วย​หื้อ​กู้​คน​ตี้​เจื้อ ได้​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ จ้วย​จาว​ยิว​ก่อน​แล้ว​ก็​จ้วย​คน​ต่างจ้าด